Chính sách bảo mật

Chúng Tôi Là Ai

Đoạn văn đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://caly-technologies.com/

Nhận Xét

Đoạn văn đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, và cũng như địa chỉ IP và chuỗi thông tin trình duyệt của khách truy cập để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi được phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Phương Tiện

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên những hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa để lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này giúp cho bạn không cần phải điền thông tin của mình lần nữa khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng thiết lập nhiều cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ đơn giản là chỉ số ID của bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội Dung Được Nhúng Từ Các Trang Web Khác

Đoạn văn đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Của Bạn Với Ai

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Dữ Liệu Của Bạn

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này giúp cho chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ bình luận theo sau nào đó tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những Quyền Mà Bạn Có Đối Với Dữ Liệu Của Mình

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc an ninh.

Nơi Mà Dữ Liệu Của Bạn Được Gửi Đến

Đoạn văn đề xuất: Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.